Anglická gramatika - cvičebnica
Po slovensky vysvetlená anglická gramatika s vyznačenou úrovňou B2 vo výklade aj v cvičeniach. Gramatika sa ...
17,50 € 14,35 €
Angličtina YES! -  maturita -  B2
„all-inclusive“ príručka na maturitnú skúšku z angličtiny úrovne B2 Z praktických dôvodov je príručka ...
23,50 € 19,40 €
Angličtina YES! - maturita - B1
Maturitné témy spracované tak, ako ste ich vždy chceli mať: - v každej lekcii nácvik všetkých ...
19,50 € 16,00 €
Angličtina YES! - maturita -C1 + CD
„all-inclusive“ príručka na maturitnú skúšku z angličtiny jazykovej úrovne C1 Angličtina – maturita – ...
19,90 € 16,50 €
Angličtina YES! - písomné práce (B1)
Príprava na písomnú formu internej časti maturitnej skúšky.Preštudujte si, ako sa píšu jednotlivé útvary ...
8,80 € 7,25 €
Da! - Ruština - Učebnica a cvičebnica B1/B2
Da! - Ruština -maturitajazyková úroveň B1 a B2 (2 knihy)Autor: Raková Laura Učebnica pozostáva z 23 ...
19,90 € 16,30 €
Hello English! B2
Publikácia HELLO ENGLISH! B2 je primárne určená študentom, ktorí sa pripravujú na maturitnú skúšku z ...
16,00 € 13,60 €
Hurra Deutsch! A2-B1 - Cvičebnica
Cieľom tejto cvičebnice je zaujímavou a zábavnou formou precvičovať a upevňovať so žiakmi jednotlivé ...
17,00 € 14,45 €
JA! - Nemčina - maturita - základná úroveň B1 + 2CD
Cvičebnica pozostáva z viacerých kapitol, v ktorých si môžete osobitne precvičovať slovnú zásobu k ...
13,50 € 11,48 €
JA! -Nemčina - maturita - základná úroveň B1
V časti Úvodné texty nájdete 25 textov, pričom každý z nich má svoje tematické zameranie. Texty sú nahraté ...
13,50 € 11,10 €
JA! Nová maturita - Nemčina - Vyššia úroveň B2
Zbierka testových úloh z nemčiny vychádza s cieľom ponúknuť materiál na testovanie pripravenosti študentov na ...
10,00 € 8,50 €
Latinčina - Základy + slovníček
Učebnica má 17 riadnych plus 3 opakovacie lekcie. Obsahujú základy latinského tvaroslovia a skladby. Po ich ...
8,50 € 7,00 €
Longman Exam Accelerator SB
Úrovne: úroveň B2Veková úroveň: 16 – 19/20 rokovPočet hodín: základný materiál na 90 vyučovacích hodín ...
26,95 € 22,91 €
Longman Exam Accelerator TB
Metodická príručka ku knihe Longman Exam Accelerator SB
33,94 € 28,85 €
Longman Exam Activator SB+WB v jednom + 2 audio CD
Nová učebnice pro intenzivní přípravu k základní úrovni maturity z angličtiny. Struktura odpovídá nové ...
24,72 € 21,01 €
Longman Exam Activator Teacher´s book
Maturita Activator pro učiteleMetodická příručka pro učitele obsahujegramatické testy, testy na slovní zásobu, ...
24,75 € 21,04 €
Nova maturita nemecky jazyk monitor testy
Posledné 3 kusy.Monitor z nemeckého jazyka preveruje jazykovú a komunikatívnu spôsobilosť žiaka. Ponúka tri ...
8,05 € 6,85 €
Nová maturita z angličtiny - Základná úroveň B1 + 2 CD
Publikácia obsahuje 25 tematických okruhov, ktoré boli vypracované na základe odporúčaní Katalógu cieľových ...
14,90 € 13,30 €
Nová maturita z angličtiny - Základná úroveň B2 + 2 CD
* náročnejšia vyššia úroveň B2 by mala zodpovedať úrovni ovládania anglického jazyka požadovanej na Prvom ...
14,90 € 13,30 €
Nová maturita z nemčiny
Posledné kusy.Príručka, ktorá pomôže učiteľom a študentom pri príprave na obe časti /externú aj internú/ ...
12,80 € 10,90 €
Oui! Francúzština
Francúzština na maturitu, prijímacie pohovory, štátne jazykové skúšky, olympiádu.- tematické okruhy- ...
13,58 € 11,15 €
Sí! - Španielčina - cvičebnica
Cvičebnica je určená tým, ktorí si chcú udržiavať a zdokonaľovať zručnosti v španielskom ...
12,00 € 9,90 €
Úspešná maturita Angický jazyk - úroveň B1
Učebnica je vypracovaná s ohľadom na platné cieľové požiadavky na vedomosti a zručnosti maturantov z ...
13,90 € 11,70 €
Úspešná maturita Anglický jazyk - úroveň B2
Učebnica je vypracovaná s ohľadom na platné cieľové požiadavky na vedomosti a zručnosti maturantov z ...
13,90 € 11,70 €