Vydavateľ: Enigma
ISBN: 9788081330087
Poč.strán: 366
Väzba: brožovaná
Formát: A4
Jazyk: nemecký
Pridané: 13.03. 2017

Kniha nie je skladom
dodávame do 7 dní.

Bežná cena: 14,50 €
Naša cena: 11,20 €
Zľava: 23%

JA! - Nemčina - maturita - základná úroveň B1 + 2CD

Autor: Dvorecký Michal a kolektív

Cvičebnica pozostáva z viacerých kapitol, v ktorých si môžete osobitne precvičovať slovnú zásobu k jednotlivým maturitným témam, počúvanie a čítanie s porozumením, gramatiku, písomný a ústny prejav. Úlohy, ktoré v cvičebnici nájdete, majú rôznu náročnosť a opierajú sa o Katalóg cieľových požiadaviek na vedomosti a zručnosti maturantov z nemeckého jazyka, v ktorom sú zadefinované všetky ciele, aké má maturant z nemeckého jazyka dosiahnuť. Všetky úlohy sú zostavené z autentických textov. V časti Úvodné texty nájdete 25 textov, pričom každý z nich má svoje tematické zameranie. Texty sú nahraté na CD 1 vo formáte mp3. Kľúčová slovná zásoba je v texte vyznačená, jej zoznam aj s prekladom nájdete na konci každej lekcie. Za textami sa nachádzajú rozličné úlohy, ktoré sa vzťahujú buď na text alebo na konkrétnu maturitnú tému. V časti Počúvanie s porozumením je vám k dispozícii 15 úloh na precvičenie zručnosti počúvania s porozumením. Pridali sme k nim aj ďalšie cvičenia na precvičovanie slovnej zásoby. Úlohy, transkripcia textu, cvičenia na slovnú zásobu a nemecko-slovenský slovníček sú usporiadané za sebou, čo by malo zefektívniť prácu s cvičebnicou. Nahrávky k týmto úlohám nájdete na CD 2. Kapitola Čítanie s porozumením obsahuje 10 textov, ktoré sú usporiadané podľa náročnosti. Ku každému z textov nájdete rôzne typy úloh, ako napr. priraďovanie otázok k odpovediam, zhrnutie textu, otázky s viacerými odpoveďami a pod. Súčasťou každého textu je aj krátke cvičenie na slovnú zásobu a nemecko- slovenský slovníček. K niektorým textom sme vypracovali aj komunikatívne úlohy, ktoré vhodne dopĺňajú úlohy k ústnej časti maturitnej skúšky. Kapitola Jazykové štruktúry a slovná zásoba predstavuje krátke zhrnutie niektorých gramatických javov a gramatické testy k 10 textom. V kapitole Písanie nájdete niekoľko zaujímavých zadaní a cvičení s návrhom riešení, ktoré vám uľahčia napísať napríklad e-mail alebo súkromný list. V časti Ústny prejav sme pre vás pripravili návod na to, ako sa naučiť hovoriť na ústnej skúške. Táto časť obsahuje úlohy, ktoré vám majú pomôcť formulovať myšlienky v nemeckom jazyku. Okrem toho sme sem zaradili aj celý rad cvičení na slovnú zásobu a vzory niektorých dialógov. V cvičebnici nájdete aj rôzne stratégie, ktoré vám pomôžu ľahšie zvládnuť úlohy v rámci jednotlivých jazykových zručností (počúvanie s porozumením, čítanie s porozumením, hovorenie, písanie). Tieto stratégie môžu výraznou mierou zrýchliť a zefektívniť váš pokrok v učení. Veríme, že vám pomôžu nielen v procese učenia sa nemeckého jazyka, ale aj iných cudzích jazykov.