Vydavateľ: Enigma
ISBN: 9788081331008
Poč.strán: 366
Väzba: brožovaná
Formát: A5
Jazyk: nemecký
Pridané: 14.01. 2023

Kniha nie je skladom
dodávame do 7 dní.

Bežná cena: 13,50 €
Naša cena: 11,10 €
Zľava: 18%

JA! -Nemčina - maturita - základná úroveň B1

Autor: Michal Dvorecký, Beáta Menzlová, Verena Paar

V časti Úvodné texty nájdete 25 textov, pričom každý z nich má svoje tematické zameranie. Texty sú nahraté na rodenými hovoriacimi. Nahrávky textov nájdete tu hore v časti Úvodné texty. Kľúčová slovná zásoba je v texte vyznačená, jej zoznam aj s prekladom nájdete na konci každej lekcie. Za textami sa nachádzajú rozličné úlohy, ktoré sa vzťahujú buď na text alebo na konkrétnu maturitnú tému.
V časti Počúvanie s porozumením je vám k dispozícii 15 úloh na precvičenie zručnosti počúvania s porozumením. Pridali sme k nim aj ďalšie cvičenia na precvičovanie slovnej zásoby. Úlohy, transkripcia textu, cvičenia na slovnú zásobu a nemecko-slovenský slovníček sú usporiadané za sebou, čo by malo zefektívniť prácu s cvičebnicou.
Kapitola Čítanie s porozumením obsahuje 10 textov, ktoré sú usporiadané podľa náročnosti. Ku každému z textov nájdete rôzne typy úloh, ako napr. priraďovanie otázok k odpovediam, zhrnutie textu, otázky s viacerými odpoveďami a pod. Súčasťou každého textu je aj krátke cvičenie na slovnú zásobu a nemecko-slovenský slovníček. K niektorým textom sme vypracovali aj komunikatívne úlohy, ktoré vhodne dopĺňajú úlohy k ústnej časti maturitnej skúšky.
Kapitola Jazykové štruktúry a slovná zásoba predstavuje krátke zhrnutie niektorých gramatických javov a gramatické testy k 10 textom.
V kapitole Písanie nájdete niekoľko zaujímavých zadaní a cvičení s návrhom riešení, ktoré vám uľahčia napísať napríklad e-mail alebo súkromný list.
V časti Ústny prejav sme pre vás pripravili návod na to, ako sa naučiť hovoriť na ústnej skúške. Táto časť obsahuje úlohy, ktoré vám majú pomôcť formulovať myšlienky v nemeckom jazyku. Okrem toho sme sem zaradili aj celý rad cvičení na slovnú zásobu a vzory niektorých dialógov.
Stratégie zvládnutia úloh v rámci jednotlivých jazykových zručností
(počúvanie s porozumením, čítanie s porozumením, hovorenie, písanie),
ktoré môžu výraznou mierou zrýchliť a zefektívniť pokrok v učení.