Série
(230)
English Unlimited

English Unlimited

English Unlimited is a six-level (A1 to C1) goals-based course for adults. Centred on purposeful, real-life objectives, it prepares learners to use English independently for global communication.
English Vocabulary in Use

English Vocabulary in Use

Vybraná slovná zásoba, ktorú potrebujete na dôvernú komunikáciu.
English World

English World

English World je 10 dielna učebnica pre deti. Prvý diel môže byť použitý pre úplných začiatočníkov, ale aj pre takých, ktorí už angličtinu mali. Od začiatku je používané písanie a čítanie, preto je vhodné začať touto učebnicou v 2. alebo 3. ročníku ZŠ.Metodika ...
Enter the Portal

Enter the Portal

Enter the Portal bol vytvorený pre základná školy. Táto farebná séria učebníc pozostáva zo základnej úrovne pre 4. ročník a štyroch úrovní pre druhý stupeň základnej školy. Jednotlivé zručnosti sa starostlivo rozvíjajú prostredníctvom radu integrovaných aktivít. ...
Espanol Sin Fronteras

Espanol Sin Fronteras

This is a revised and updated version of the previous "Espanol sin Fronteras". It is a three-level course: Beginners, Intermediate and Advanced adapted according to the CEFR: A1-A2, B1-B2 and B2-C1.
Explore Together

Explore Together

Dôraz na výučbu jazyka pomocou príbehov, piesní, vytvárania hodnotovej orientácie a využitia medzipredmetových vzťahov. Celou sériou sa prelína téma objavovania a skúmania jazyka a rôznych tém. Kombinácia vymysleného a reálneho sveta v každej lekcii. Žiaci sa učia pomocou ...
Face2Face 2nd.Edition

Face2Face 2nd.Edition

face2face Second edition is the flexible, easy-to-teach, 6-level course (A1 to C1) for busy teachers who want to get their adult and young adult learners to communicate with confidence.
Fairyland

Fairyland

Fairyland Starter is a course for young learners of English. Pupils follow the adventures of Woody and Frosty and their friends from the Magic Forest. New language is presented in a clear and effective way by means of lively dialogues, songs, games and listening activities. The pupil´s book ...
Family and Friends

Family and Friends

Family and Friends je šesťúrovňový kurz pre základné školy, ktorý vám ponúka mimoriadne bohatý vzdelávací program pre vyúčbu angličtiny, jej zvukovej podoby a pomáha vychovávať k spoločenským a etickým hodnotám. Možnosť použiť s Little Friends a First Friends.
Family and Friends 2nd.Edition

Family and Friends 2nd.Edition

Family and Friends Second Edition je nový prepracovaný kurz AJ s úplne novými prvkami a bohatou audio a webovou podporou. Žiaci ZŠ si postupne zdokonaľujú svoje jazykové zručnosti, rozširovať poznatky zo spoločenského života prispôsobené veku a záujmom žiakov. Učebnica obsahuje ...
Family and Friends Readers

Family and Friends Readers

Family and Friends Readers je súbor vyše 24 čítaniek rozdelených do 6 stupňov obtiažnosti. Používajú sa na rozširovanie a cvičenie čitateľskej zručnosti.
Festival

Festival

Každý diel pokrýva 80 - 100 vyuč. hodín. Doplnkovým komponentom je DVD s 24 krátkymi filmovými epizódami.
First Explorers

First Explorers

Nový 6-úrovňový kurz prináša skutočný jazyk do prostredia triedy. • Citlivo zostavená štruktúra prezentovania gramatiky zvyšuje študentom sebavedomie v novom jazyku. • Bohatý obsah na DVD ponúka skutočný svet a anglické reálie. • Originálne prezentačné nástroje ...
First Friends

First Friends

Rozvíja slovnú zásobu, precvičuje zvukovú podobu angličtiny a vychováva k rodinným hodnotám. Spolu s Little Friends tvorí First Friends tri úrovne. Skombinovaním s Family and Friends získate kvalitný deväťúrovňový kurz. • Jazyk je prezentovaný v motivujúcom ...
First Friends 2nd.Edition

First Friends 2nd.Edition

First Friends Second Edition je hravý, dvojlevelový kurz AJ určený pre žiakov 1. a 2. ročníka ZŠ pre začiatočníkov. Žiaci si začínajú osvojovať základnú slovnú zásobu, precvičujú zvukovú podobu jazyka. Zároveň vychováva k rodinným hodnotám. Slovná zásoba sa rozširuje ...
(230)