Reklamacia a stornovanie objednavkyStornovanie objednávky

Ak si prajete zrušiť Vašu objednávku, ktorá ešte nebola vybavená, čo najskôr nás prosím kontaktujte (najlepšie mailom na adrese info@littera.sk alebo telefonicky 043/3812337 a uveďte číslo Vašej objednávky. Ak už bola Vaša objednávka zaplatená, peniaze Vám vrátime najneskôr do 5 pracovných dní na účet, z ktorého ste tovar zaplatili.

Reklamácia

Pred prevzatím a zaplatením zásielky u prepravnej služby, si ešte na mieste skontrolujte či zásielka nie je poškodená. V prípade poškodenia (roztrhnutý obal, deformácie a iné zjavné poškodenie) odporúčame zásielku neprebrať. Na už prijaté poškodené zásielky reklamácie neprijímame. V prípade, že vám prišla zásielka bez poškodenia obalu ale bola poškodená, prosíme, aby ste nás o tom informovali e-mailom. V takomto prípade vám pošleme zásielku novú a dohodneme si spôsob vrátenia poškodenej knihy.

Reklamácia sa vzťahuje na:

- preukázateľné chyby spôsobené vydavateľom, ktoré boli zistené ihneď po dodávke tovaru, alebo počas jeho používania (napr. chýbajúce strany, texty, prehodené strany, nesprávne číslovanie kapitol, opakujúci sa text a pod.)


Postup pri reklamácii

Aby sme mohli Vašu reklamáciu akceptovať, dodržte prosím nasledujúce pravidlá:

1. Po prevzatí tovaru si prezrite tovar a faktúru, ktorá slúži ako dodací a záručný list. Ak pri prevzatí tovaru zistíte chyby, oznámte nám to prostredníctvom e-mailu, najneskôr však do 3 dní od prevzatia tovaru.

2. V prípade, že zistíte akýkoľvek rozdiel medzi faktúrou a skutočne dodaným tovarom (v druhu, v množstve alebo cene), alebo obdržíte so zásielkou nesprávne vyplnenú faktúru, či neobdržíte žiaden doklad o nákupe, ihneď nás informujte prostredníctvom e-mailu. Rovnako nás informujte v prípade, že zistíte výrobné chyby.

3. Reklamovaný tovar zašlite na našu adresu spolu s kópiou daňového dokladu a kópiu ústrižku od doručovateľa.

Reklamačné konanie začína plynúť dňom prevzatia reklamovaného tovaru predávajúcim a končí dňom odoslania vybavenej reklamácie kupujúcemu. O oprávnenosti reklamácie rozhodneme najneskôr do 3 pracovných dní od obdržania reklamovaného tovaru. O výsledku vás budeme informovať prostredníctvom e-mailu alebo telefonicky. Oprávnene reklamovaný tovar vám vymeníme za iný, ktorý si vyberiete, alebo vám vrátime peniaze. Poštovné a iné poplatky nevraciame. Oprávnená reklamácia vrátane odstránenia chyby bude vybavená na naše náklady bez zbytočného odkladu, najneskôr do 30 kalendárnych dní odo dňa začatia reklamačného konania. V prípade neoprávnenej reklamácie bude tovar vrátený späť kupujúcemu s príslušným stanoviskom.