Vydavateľ: Macmillan Education
ISBN: 9780230466036
Poč.strán: 0
Väzba: brožovaná
Formát: A4
Jazyk: anglický
Pridané: 07.04. 2015

Kniha nie je skladom
dodávame do 7 dní.

Bežná cena: 56,40 €
Naša cena: 47,90 €
Zľava: 15%

Beyond A2 Teacher's Book Premium with Webcode for Teacher's Resource Centre

Autor: Andy Harvey ,Louis Rogers

Jednotlivé úrovne:

Beyond A1+: odporúčaná pre 6. ročník ZŠ a gymnáziá s 8-ročným štúdiom
Beyond A2: odporúčaná pre 7. - 8. ročník ZŠ a gymnáziá s 8-ročným štúdiom
Beyond A2+: odporúčaná pre 9. ročník ZŠ, stredné školy a gymnáziá
Beyond B1: odporúčaná pre stredné školy a gymnáziá
Beyond B1+: odporúčaná pre stredné školy a gymnáziá
Beyond B2: odporúčaná pre stredné školy a gymnáziá

Beyond sa dôsledne zameriava na precvičovanie všetkých jazykových zručností a na postupné, kumulatívne rozvíjanie slovnej zásoby a znalosti gramatiky.

"Life Skills" teda zručnosti potrebné pre efektívne zaradenie sa do každodenného života, sú ďalšou dôležitou súčasťou série Beyond. Viac informácií nájdete v ANJ na stránke Beyond.

Kreatívny a dynamický prístup k témam motivuje študentov k zanietenosti v práci s knihou a učenie sa nadobúda zmysel s cieľom uspieť.

Kľúčové aspekty učebnice Beyond

Dôsledne vybrané typy cvičení rozvíjajú nielen komunikáciu, ale aj kritické zmýšľanie, plánovanie a organizovanie, spoločenské zručnosti, schopnosti študentov riešiť problémy, spolupracovať, uvedomovať si kultúrne podobnosti a rozdielnosti.
Obrázky a témy v učebnici ožívajú vďaka dvom videám v každej lekcii (Speaking videos a Moving Picture videos), a učenie sa stáva ľahšie prístupné a motivujúce pre túto vekovú kategóriu.
Resource Centre, ktorý je zdrojom pravidelného využívania multimediálnych materiálov, ako aj ďalších aktivít v triede aj doma, dodáva učeniu mnohotvárnosť a študentov motivuje k rôznorodým činnostiam. Je rozdelený na dve časti – zvlášť pre učiteľa a zvlášť pre študentov.
Presentation Kit je digitálne spracovanie učebnice na prácu v triede cez interaktívnu tabuľu, alebo cez počítač a dataprojektor. Okrem kópií strán v učebnici obsahuje aj všetky audio a video nahrávky priamo spustiteľné z konkrétnej strany učebnice, ako aj ďalšie interaktívne cvičenia a kľúč ku všetkým cvičeniam v učebnici.
Online Workbook, ktorý poskytuje veľké množstvo ďalších interaktívnych cvičení prístupných cez počítače, alebo mobilné zariadenia.
Na podporu rozšíreného počtu hodín môžu učitelia využívať aj odporúčané aktivity zdarma stiahnuteľné zo stránky OneStopEnglish