Vydavateľ: SPN
ISBN: 9788010031641
Poč.strán:
Väzba: brožovaná
Formát: A4
Jazyk: ruský
Pridané: 29.06. 2018

Kniha nie je skladom
dodávame do 7 dní.

Bežná cena: 7,50 €
Naša cena: 6,00 €
Zľava: 20%

Ruský jazyk pre 6. ročník základných škôl - učebnica

Autor: Glendová Valentína

Učebnicu Ruský jazyk pre 6. ročník ZŠ možno používať pri vyučovaní začiatočníkov na všetkých typoch škôl a jazykových kurzov pre rôzne vekové kategórie. V učebnici pre 5. ročník ste si osvojili základné pravidlá čítania a písania azbukou, čo vám umožňuje počúvať, čítať i tvoriť krátke jednoduché rečové prejavy zamerané na základné situácie v škole, rodine, v prírode a vo svojom bydlisku. Obsah učiva ruského jazyka v 6. ročníku rozvíja všetky rečové zručnosti: počúvanie, ústny prejav, čítanie a písomný prejav.
Úlohou tejto učebnice je:
• upevniť získané vedomosti praktickým precvičovaním receptívnych i produktívnych rečových činností
• prehĺbiť poznatky zo základov gramatiky a pravopisu, ruskej výslovnosti a intonácie i ruskej lexiky
• rozvinúť rečové zručnosti do takej miery, aby ste v ďalších ročníkoch výučby dokázali samostatnejšie si osvojovať nové poznatky a prakticky ich využívať v komunikácii.
Učebnicu vhodne dopĺňajú audionahrávka a pracovný zošit.
Celý súbor – učebnica, audionahrávka a pracovný zošit – je v súlade s platným Štátnym vzdelávacím programom pre vyučovací predmet ruský jazyk.