Vydavateľ: Klett
ISBN: 9788073972752
Poč.strán:
Väzba: brožovaná
Formát: A4
Jazyk: nemecký
Pridané: 25.04. 2019

Kniha nie je skladom
dodávame do 7 dní.

Bežná cena: 10,90 €
Naša cena: 9,25 €
Zľava: 15%

Klett Maximall Interaktiv 2 Učebnica

Autor: Julia Katharina Weber, Lidija Šober


Klett Maximal interaktiv ponúka úplne nový prístup k vyučovaniu nemčiny v novom storočí. Sada Klett Maximal interaktiv obsahuje jednoducho všetko, čo si môžete len priať: viac než 80 dejových videí a cez 60 animácií dejovo nadväzujúcich na príbehovú líniu, viac ako 90 originálnych audio nahrávok na posluch, 800 obrázkov, ilustrácií, máp a grafických doplnkov.
Najvýhodnejším prvkom tejto vyučovacej sady je jej variabilita a možnosť nastavenia práce s interaktívnou podporou individuálne, podľa vašich potrieb a očakávaní. Keďže set sa skladá z tradičných tlačených materiálov – učebnica a pracovný zošit, môžete si zvoliť tradičný prístup, kde základ vám poskytnú práca s učebnicou a pracovným zošitom v kombinácií s interaktívnou učebnicou ako zaujímavým doplnkom alebo si môžete vybrať plnú podporu vrátane nástroja Klett Learning Management System pre správu a prácu. Voľba je na Vás ako učiteľovi.
Sada je určená pre žiakov siedmeho až deviateho ročníka ZŠ a nižšie ročníky gymnázií s osemročným vyučovaním. Klett Maximal interaktiv je zameraný na komunikatívny prístup, reálne príbehy a rozhovory nemeckých tínedžerov, čím robí nemecký jazyk pre žiakov zaujímavejší a vyučovanie je efektívnejšie. Sú v ňom začlenené reálie, rôzne mini projekty, opakovanie, ale aj dôležité sebahodnotenie žiakov, čím komplexne upevňuje vedomosti a znalosti žiakov z nemeckého jazyka. Rôzne mimoriadne aktivity, projektové strany či prípravy na jazykové skúšky sprevádzané množstvom textov, obrázkov, komiksov a prepojením na moderné médiá s cvičeniami na podporu tretej úrovňovej vnútornej diferenciácie.
Prvá interaktívna učebnica svojho druhu na našom trhu ponúka moderné digitálne riešenie. Kompletná tlačená verzia učebnice a pracovného zošita je zostavená tak, aby vyučovanie v triede bolo čo najefektívnejšie. Obsahuje množstvo videí, viac než 100 krátkych doplnkových klipov, nespočetne veľa animácií, simulácií, didaktických hier a široké spektrum cvičení s atraktívnymi aktivitami, mini projektmi a odkazmi zameranými na precvičovanie slovnej zásoby.
Klett Learning Management System je online prostredie, kde má učiteľ rýchle a jednoduché online prepojenie so svojimi žiakmi pri práci online s Klett Maximal interaktiv. Veľkým prínosom tohto online priestoru pre učiteľa je spravovanie aktivít svojich žiakov, ktorých si vie rozdeliť do skupín podľa tried, prideľovať im zadania na domácu úlohu, zároveň môže skontrolovať ich výsledky či im posielať správy s hodnotením. Žiaci tak majú možnosť okamžitej spätnej väzby a učitelia majú pomôcku a celkový prehľad o progrese a práce jednotlivo každého svojho žiaka.